O nama

Rešenjem Privrednog suda u Novom Sadu 1. St.30/2013 od 08.04.2013. godine pokrenut je stečajni postupak nad bankom. Za stečajnog upravnika imenovana je Agencija za osiguranje depozita. Оdlukоm Аgеnciје zа оsigurаnjе dеpоzitа zа pоvеrеnikа Аgеnciје sе imеnuје Radmila Miletić.
  • Naziv: RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad - U STEČAJU
  • Status: Privredno društvo u stečajnom postupku
  • Sedište: Novi Sad Stražilovska 4
  • Matični broj: 08212538
  • Poreski broj: 100236395
  • Račun: 780-264-96
  • Poverenik: Radmila Miletić
Poštovani klijenti, za sve informacije i usluge po pitanju Vaših zahteva obratite se putem telefona: 021/4894 551 i 021/4894 552 ili putem E-pošte.