Oglasi za nekretnine

Агенција за осигурање депозита,Београд, Кнез Михаилoва бр.2(у даљем тексту: Агенција)као стечајни управникРАЗВОЈНЕ БАНКЕВОЈВОДИНЕ А.Д. НОВИ САДУ СТЕЧАЈУУл. Стражиловска бр. 4, Нови Сад,МБ: 08212538(у даљем тексту: Финансијска институција)ОГЛАШАВАПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНЕ И ПОКРЕТНЕИМОВИНЕЈАВНИМ ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА-ТЕНДЕРОМСА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПОБОЉШАЊЕМ(ШИФРА ТЕНДЕРА: T-1/21)
PREUZMITE DOKUMENT N-RBV
PREUZMITE DOKUMENT Н-РБВ/1
PREUZMITE DOKUMENT T-1/21