Provera statusa tekućih računa

Poštovani klijenti, proverite status tekućih računa preuzetih od BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. - Kliknite ovde.

Informacija za korisnike platnih kartica

Poštovani klijenti,  u nastavku su neophodne informacije za korisnike platnih kartica preuzetih od BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. - Kliknite ovde.

Informacija za korisnike kredita

Poštovani klijenti, u nastavku su neophodne informacije za korisnike kredita preuzetih od BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. - Kliknite ovde.