Izveštaj o bitnom događaju - održana XLI sednica Skupštine akcionara

03. 10. 2011.

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. glasnik RS» br. 47/2006), a u vezi sa članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. glasnik RS» br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009), RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad, Stražilovska 2, delatnost: ostalo monetarno posredovanje, objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
O ODRŽANOJ XLI VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. NOVI SAD

XLI vanredna sednica Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, održana je dana 29.09.2011. godine u sedištu Banke u Novom Sadu, Stražilovska 2, Sala za konferencije na IV spratu.

Na ovoj sednici donete su sledeće odluke:
1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XL redovne sednice Skupštine;
2. Odluka o usvajanju korigovanog Godišnjeg finansijskog izveštaja (Godišnjeg računa) RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2010. godinu.

Uvid u donete odluke na XLI vanrednoj sednici Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad može se izvršiti u Sekretarijatu organa Banke u sedištu RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Stražilovska 2, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 časova.

Odluke donete na XLI vanrednoj sednici Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad nalaze se na internet prezentaciji Banke www.rbv.rs

PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Ljiljana Sredojev, s.r.


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE

Romana Rudić, s.r.

Ostale vesti

Kompletna lista vesti >