POČEO JE MESEC ŠTEDNJE U RBV

31. 10. 2011.

Sasvim obična štednja neobične snage

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE i ove godine u toku meseca novembra, povodom obeležavanja Svetskog dana štednje, pored tradicionalno atraktivnih kamatnih stopa na štednju, klijentima obezbeđuje i dodatne pogodnosti.

Banka novim rokom za oročenje deviznog depozita od 9 meseci, pruža mogućnost štednje na kraći rok uz pripis kamate po kamatnoj stopi za period od 12 meseci u visini od 5.00%G, dok kamatna stopa na rok od 15 meseci iznosi 5.30%G.

Posebna pogodnost je kamatna stopa u visini od 5.50%G za devizni depozit oročen na period od 25 meseci.

Pored odlične kamatne stope na oročene depozite u evrima, Banka je za klijente koji štede u dinarima, kamatnu stopu na dinarske depozite oročene na period od 25 meseci povećala na 13.50%G.

Posebna ponuda odnosi se na dečje devizne depozite oročene na period od 12 meseci, gde porez na prihod od kapitala po osnovu ostvarene kamate snosi Banka. Praktično, klijent oročava svoja sredstva u evrima na godinu dana uz kamatnu stopu od 5.50%G.

Promotivni uslovi dinarske i devizne štednje biće u ponudi od 31.10.2011. godine do 15.11.2011. godine.

Dodatna ponuda namenjena je penzionerima koji u periodu od 31.10.2011. do 30.11.2011. godine otvore dinarski tekući račun za priliv po osnovu penzije. Banka će voditi ove račune bez naknade sve do njihovog gašenja.

Ostale vesti

Kompletna lista vesti >