Najnoviji oglasi

PRODAJA IMOVINE JAVNIM PRIKUPLjANjEM PONUDA-TENDEROM SA POBOLjŠANjEM (ŠIFRA TENDERA: T-10/19)

Agencija za osiguranje depozita, Beograd, Knez Mihailova br.2 (u daljem tekstu: Agencija) kao stečajni upravnik INVESTBANKE A.D. BEOGRAD U STEČAJU i RAZVOJNE BANKE VOJVODINE A.D. NOVI SAD U STEČAJU (u daljem tekstu: Finansijska institucija) OGLAŠAVA PRODAJU IMOVINE JAVNIM PRIKUPLjANjEM PONUDA-TENDEROM SA POBOLjŠANjEM (ŠIFRA TENDERA: T-10/19) Vlasnik
Agencija za osiguranje depozita, Beograd, Knez Mihailova br.2
(u daljem tekstu: Agencija)
kao stečajni upravnik
INVESTBANKE A.D. BEOGRAD U STEČAJU
i
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE A.D. NOVI SAD U STEČAJU
(u daljem tekstu: Finansijska institucija)
OGLAŠAVA PRODAJU IMOVINE
JAVNIM PRIKUPLjANjEM PONUDA-TENDEROM SA POBOLjŠANjEM
(ŠIFRA TENDERA: T-10/19)


PREUZMITE DOKUMENT

Osnovni podaci

Naziv: RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad - U STEČAJU
Status: Privredno društvo u stečajnom postupku
Sedište: Novi Sad
Adresa: Stražilovska 4
Matični broj: 08212538
Poreski broj: 100236395
Račun: 780-264-96
Poverenik: Radovan Ivetić
Telefon: 021 / 4894 551  i  021 / 4894 552
E-pošta