Najnoviji oglasi


RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad – U STEČAJU,
Stražilovska 4, PIB 100236395, MB 08212538 oglašava prodaju nepokretnosti i pokretnosti RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad - U STEČAJU javnim nadmetanjem-licitacijom (šifra licitacije: L-N-01/15).
PREUZMITE DOKUMENT

Pogledajte sve oglase

Osnovni podaci

Naziv: RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad - U STEČAJU
Status: Privredno društvo u stečajnom postupku
Sedište: Novi Sad
Adresa: Stražilovska 4
Matični broj: 08212538
Poreski broj: 100236395
Račun: 780-264-96
Poverenik: Radovan Ivetić
Telefon: 021 / 4894 551  i  021 / 4894 552
E-pošta