RAZVOJNA BANKA VOJVODINE oglašava prodaju nekretnina

26. 10. 2011.

Na osnovu Odluke Izvršnog odbora Banke br. 3-144-14/2011 od 19.10.2011. godine i Odluke direktora DOO „METALS-KOMERC“ NOVI SAD br.81/2011 od 24.08.2011.godine RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. NOVI SAD objavljuje sledeći:

OGLAS O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. NOVI SAD i DOO „METALS-KOMERC“ NOVI SAD NEPOSREDNOM POGODBOM (P – 7/2011)

Na osnovu Odluke Izvršnog odbora Banke br. 3-144-13/2011 od 19.10.2011. godine RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. NOVI SAD objavljuje sledeći:

OGLAS O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. NOVI SAD PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA ( P- 6/2011 )

Ostale vesti

Kompletna lista vesti >